slider04.jpg slider02.jpg slider01.jpg slider05.jpg slider06.jpg slider03.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Verzekering

De Hockey Club Zeewolde (HCZ) heeft ten behoeve van haar leden een tweetal verzekeringen afgesloten, namelijk een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Verzekerden zijn alle (aspirant-) leden, die bij HCZ zijn aangesloten. De verzekeringen gelden uitsluitend indien en voor zover het activiteiten betreft die de verzekerden hebben verricht onder auspiciën van HCZ.

Ongevallenverzekering

De verzekerde sommen van de ongevallenverzekering zijn als volgt:
In geval van overlijden:
(a) 17-69 jaar: € 12.500
(b) 16 jaar of jonger: € 5.000
(c) 70 jaar of ouder: € 2.500

In geval van blijvende algehele invaliditeit:
(a) 17-69 jaar: € 50.000
(b) 16 jaar of jonger: € 50.000
(c) 70 jaar of ouder: € 5.000

Eén en ander afhankelijk van de graad van invaliditeit.

In geval van kosten voor:
(a) geneeskundige behandeling maximaal per ongeval: € 2.500
(b) tandheelkundige hulp maximaal per element: € 250
(c) Schade aan persoonlijke eigendommen: € 125

Het eigen risico per persoon per gebeurtenis bedraagt € 12,50.

Aansprakelijkheidsverzekering

De verzekerde sommen van de aansprakelijkheidsverzekering zijn als volgt:

Per aanspraak maximaal € 2.500.000 met een maximum van € 5.000.000 per jaar;

Melding schaden:
Schaden dienen zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis gemeld te worden aan de penningmeester of bij diens afwezigheid aan één van de andere bestuursleden.
 De KNHB heeft voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen afgesloten:
  • een aansprakelijkheidsverzekering
  • een ongevallenverzekering

Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop u een beroep kunt doen voor uw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), u de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.

De ongevallenverzekering van de KNHB vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast komen ook kosten voor tandheelkundig behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler. Hierover heeft de rechter diverse uitspraken gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat een schadeveroorzakende handeling in de sport minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld. Deze uitspraken vormen nu een leidraad voor de beoordeling van aansprakelijkheid. 

Hieronder 2 nuttige linkjes: