slider04.jpg slider02.jpg slider01.jpg slider05.jpg slider06.jpg slider03.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging dient te geschieden vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar. 

Indien er geen opzegging is ontvangen, via [email protected], wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

U ontvangt van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs. Afmeldingen op andere wijze of bij andere personen (bijvoorbeeld coach, trainer of teammanager) worden als nietig beschouwd. 

Wij stellen het op prijs als u bij de afmelding een reden opgeeft. Wellicht dat de vereniging in overleg met u de reden van opzegging weg kan nemen.

Wanneer het lidmaatschap niet voor 1 mei bij de ledenadministratie is opgezegd, wordt de volledige contributie alsmede, indien van toepassing, de toeslag 1e lijns team en de vrijwilligersbijdrage van het volgende verenigingsjaar in rekening gebracht. 
Ook bij opzeggingen tijdens het seizoen blijft de contributieverplichting alsmede, indien van toepassing, de toeslag 1e lijns team en de vrijwilligersbijdrage voor dat seizoen bestaan.

Hoe?
  • Per e-mail aan [email protected] 
  • Om onjuiste opzeggingen te voorkomen, moeten opzeggingen per e-mail afkomstig zijn van het bij de club geregistreerde e-mailadres van het opzeggende lid en het lidnummer.

Seizoen:
Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.