slider06.jpg slider03.jpg slider04.jpg slider01.jpg slider05.jpg slider02.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Technische Commissie

HC Zeewolde wil dat al haar leden het hockeyspel met plezier kunnen beoefenen en zich hierin blijvend kunnen ontwikkelen. We willen dit realiseren door:
 1. Het voor ieder spelend lid mogelijk te maken de hockeysport op prestatie- of recreatieniveau te kunnen beoefenen
 2. Het creëren van een veilige en optimale omgeving voor de ontwikkeling van ieders hockeykwaliteiten, op zijn/haar niveau en passend binnen de mogelijkheden van HCZ
 3. Het bevorderen van verbondenheid van/tussen de spelers en leden van HC Zeewolde
 
De TC richt zich vooral op het tweede punt, waarbij we ons vooral sterk maken voor een zo goed mogelijke jeugdopleiding want 'jong geleerd is oud gedaan'. Hierbij staat spelplezier altijd voorop.
 
De TC Lijncoördinatoren werken hierbij vanuit een beleidsplan samen met de kundige en ervaren trainers van onze Hockeyschool, en zoeken vooral de samenwerking met teamcoaches en -begeleiders.
 

 
Een TC Lijncoördinator heeft daarom ook als belangrijkste contactpunt de coaches en trainers en richten zich met name op:
 • Goed verloop van de competitie binnen hun lijn
 • Het uitvoeren cq. aanpassing doen aan het Technisch Beleidsplan van HCZ
 • Het ontwikkelen/uitvoeren van het SpelerVolgSysteem ism Hockeyschool, trainers, coaches en scouts
 • Het selecteren en vaststellen van bestaande en nieuwe teamsamenstellingen
 • Het voorbereiden op de competitie voor teams/spelers/begeleiders waarbij de nadruk ligt op:
  • Indeling op het hoogst haalbare competitie niveau om ook het juiste weerstandsniveau te bereiken
  • Een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren
 
Werkwijze
Het belangrijkste contact is en blijft frequent contact met coaches, begeleiders en trainers. De TC handelt vanuit een technisch beleid en vergadert maandelijks om lijn- en teamvoortgang te bespreken. Daarbij worden voorstellen, visies, beslissingen en beleidswijzigingen ter goedkeuring aan het bestuur of relevante organen voorgelegd. Jaarlijks wordt het functioneren van de TC besproken en indien nodig vindt bijstelling plaats.
 
Contact met de TC?
De TC-Coordinator is er primair voor de coaches en trainers. Mochten ouders of spelers toch de behoefte voelen de TC-Coordinator te benaderen dan kan dat altijd. Wij willen u echter toch vriendelijk verzoeken dit toch zoveel mogelijk via de coach te laten verlopen.