slider03.jpg slider04.jpg slider01.jpg slider06.jpg slider05.jpg slider02.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Horeca

Horeca.

De hockeyclub Zeewolde beschikt over een heel gezellig clubhuis. Sinds september 2018 is de horeca in eigen beheer van de hockeyclub.

Edwin Gerritsen en Pien Schriever zijn beide verantwoordelijk hiervoor.

Met vragen of opmerkingen over onze horeca kunt u bij hen terecht. Edwin en Pien zijn bereikbaar via [email protected].

Hieronder enige algemene informatie:

Openingstijden:

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 21:00 – 23:00 uur  (in overleg, bij  voldoende animo)
Vrijdag 20:00 – 00:30 uur
Zaterdag 08:30 – tot een uur na de laatste wedstrijd
Zondag 10:00 – tot een uur na de laatste wedstrijd

Op de volgende tijdstippen kan alcohol worden geschonken:
Woensdag Gesloten
Donderdag 21:00 – 23:00 uur (in overleg, bij  voldoende animo)
Vrijdag 20:00 – 00:30 uur
Zaterdag 14:00 – tot een uur na de laatste wedstrijd
Zondag 12:00 – tot een uur na de laatste wedstrijd

Huis- en gedragsregels over alcohol in het clubhuis van de Hockeyclub Zeewolde
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd < 18 jaar, tijdens de uitoefening van hun functie.
Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
Leidinggevenden en barvrijwilligers (> 18 jaar) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours en meters bier, zijn in de kantine niet toegestaan.
Het gebruik van alcoholvrije drank wordt gepromoot:
  • alcoholvrije drank wordt goedkoper aangeboden dan alcoholhoudende drank;
  • prijzen van alcoholhoudende drank zijn gelijk aan de prijzen in de commerciële horeca.
Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. 
Het assortiment aan alcoholhoudende dranken wordt sober gehouden, door minder keuze per drank aan te bieden.
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende uit de kantine verwijderd. Hierin wordt de leidinggevende gestuurd door het bestuur.
Op zaterdag moet alcoholhoudende drank persoonlijk worden opgehaald.
Bij overtreding van één van bovenstaande regels zal de leidinggevende hiervan melding maken bij het bestuur.

Een ieder is verantwoordelijk voor het netjes houden van de kantine, het terras en daar omheen. Dus bekertjes, papiertjes, glazen, enz. deponeren in de daarvoor bestemde prullenbakken. Roken is uitsluitend toegestaan op het speciaal daarvoor aangewezen buitenterrein.

De Barcommissie heeft gastvrijheid op het complex van HC Zeewolde hoog in het vaandel. Zij ziet graag dat iedereen er zich thuis voelt: leden, ouders, sponsors, supporters en belangstellenden en natuurlijk de bezoekende teams en hun begeleiding.  

Met een grote groep enthousiaste leden en ouders en zorgen voor een gezellige, uitnodigende, warme sfeer op de club. De barcommissie staat onder supervisie van het bestuur – penningmeester. 

De barcommissie komt tijdens het seizoen maandelijks bijeen om t.a.v. het horecagebeuren het beleid en de lopende zaken te evalueren en organiseert 1 á 2 keer per jaar een bijeenkomst voor barhoofden. 

De barcommissie ondersteund het horecadeel bij evenementen, georganiseerd door andere commissies of teams en draaien dan zelf ook  bardiensten. 

De barcommissie is verantwoordelijk voor alles wat met de bar en de keuken te maken heeft: 
openen en sluiten van het clubhuis 
barbezetting 
barpersoneel tijdens evenementen, feesten en toernooien 
barhoofden, bardiensten incl. keukendiensten en opruimdiensten 
hygiëne in de keuken en de bar 
schoonmaak clubhuis (samen met accommodatie commissie) 
inkoop en beheer van het gehele assortiment (etenswaar, fris, alcoholische dranken etc.) voor evenementen, feesten en toernooien 
voedselveiligheid van het assortiment (HACCP) 
alle geldelijke transacties m.b.t. de bar (samen met de penningmeester) 
prijzen van het assortiment (in overleg met het bestuur) 
aanschaf van nieuwe apparatuur in de bar en in de keuken (in overleg met het bestuur)

Wij hopen een ieder te mogen begroeten in de hockeykantine van HCZ.