slider04.jpg slider06.jpg slider05.jpg slider03.jpg slider01.jpg slider02.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Accommodatiecommissie

Algemeen
 
Spelen en trainen gebeurt verplicht met scheenbeschermers en gebitsbeschermer.

 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van de kinderen (gordels verplicht, ook achterin). Het kind dat voorin zit moet minimaal 1.50 m. lang zijn (politievoorschrift).
 • Een keeperuitrusting bestaat uit helm, bodyprotector, legguards en klompen en handschoenen. Dit wordt aan het begin van het seizoen aan de keeper of coach ter beschikking gesteld door de club en blijven eigendom van de club. De coach of de vaste keeper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de zorg van de uitrusting. Als er iets kapot gaat in de loop van het seizoen neem dan zo snel mogelijk contact op met de materiaalcommissie. De keeper is verplicht om een shirt te dragen met een kleur die afwijkend is van zowel het Zeewolde tenue als van het shirt van de tegenstanders.

Accommodatie
 • Fietsen worden zo veel mogelijk in de rekken gezet. 
 • Niet fietsen tussen HCZ  veld en Sportique veld en niet fietsen tussen het terras en het Sportique veld! 
 • Vanwege beperkte parkeergelegenheid (met name zaterdagmorgen) wordt verzocht om zoveel mogelijk op de fiets naar de club te komen
 • Niet parkeren in het gras langs de Horsterweg – de politie controleert hier en schrijft bekeuringen uit! 
 • Niet roken op het kunstgras, in het clubhuis en/of kleedkamers
 • Geen kauwgom op het kunstgras
 • Geen glazen(-flesjes) op of langs de velden
 • Afval in de daarvoor bestemde bakken
 • Geen ballen tegen de reclameborden slaan
 • Buiten de velden geen ballen slaan
 • Jeugd elftallen worden ingezet voor de clubdienst
 • Zuinig omgaan met verlichting kan euro’s sparen!
 • Niet voetballen op de velden
 • Toeschouwers, groot en klein, staan tijdens de wedstrijden altijd achter de hekken
 • Honden zijn welkom op de accommodatie, rondom de velden, maar dienen te allen tijde aangelijnd te zijn
 • Ice packs zijn te verkrijgen bij de bar of als bar gesloten is in de vriezer van kleedkamer 3
 • Er is een defibrillator aanwezig in de kantine, aan de muur tegenover de bar.

Alcohol en roken
 • Vanaf 18 jaar is het kopen en nuttigen van alcohol toegestaan!
 • Alle leden tot 25 jaar moeten een ID laten zien (ook aan controleurs)
 • Ben je jonger dan 18 jaar en heb je toch alcohol in je bezit dan ben je strafbaar! Een geldboete moet je zelf betalen. Neem dan ook niets aan van anderen.
 • Controleurs van de gemeente komen regelmatig controleren: HC Zeewolde kan in het ergste geval haar vergunning kwijtraken. Denk daar graag aan!
 • Alcoholgebruik na de training is voor alle jeugd niet toegestaan
 • Niet roken op het kunstgras
 • Niet roken in het clubhuis en kleedkamers
 • Geef het goede voorbeeld aan onze jeugd; rook niet in hun aanwezigheid.
 
Voor 18 jaar en ouder:
 • Maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur alcohol; alleen indien er géén BSO aanwezig is
 • Zaterdag is alcoholgebruik toegestaan na 15.00 uur;  geen kratten bier
 • Zondag is alcoholgebruik toegestaan na 12.00 uur
 
Clubhuis
 • Het clubhuis is van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur in gebruik door de BSO.
 • Tot 18.00 is het clubhuis bereikbaar via de zijdeur en daar is beperkt ruimte voor (rustig) wachtende ouders.
 
Training
 • Trainingsdiscipline: opkomst verplicht; voor de lijnteams geldt dat het zonder duidelijke reden afwezig zijn bij de training gevolg heeft voor de plaats in het team (zie onder), de andere wedstrijdteams stellen eigen maatregelen hiervoor op.
 • Trainingen afzeggen doet men, tijdig(!), bij de (jeugd)trainer en/of jeugdtrainer. Zie op de website onder Hockey > Jeugd > Trainingen.
 • Tijdens de training draag men sportkleding (geen spijkerbroek) en kunstgrasschoenen.
 • Het is niet toegestaan om caps, petten of andere hoofddeksels te dragen, en ook geen sieraden als (grote) oorbellen of ringen.
 • De jeugd- en oudertrainers dragen bij het geven van training sportkleding en kunstgrasschoenen.

Wedstrijden
 • Afzeggen voor een wedstrijd doe je altijd telefonisch bij je coach voor donderdag 19.00 uur. Hockey is een teamsport, je belt alleen af als het echt niet anders kan.
 • Een team is altijd verplicht een competitiewedstrijd te spelen. Niet op komen dagen of voortijdig het veld verlaten betekent een door de bond opgelegde boete (door het team zelf te betalen), een verloren wedstrijd en 3 wedstrijdpunten in mindering. Zie hiervoor Bondsreglement B.11 (KNHB).
 • Coach, manager of aanvoerder zijn verantwoordelijk voor een nette ontvangst van de tegenstander. Bij thuiswedstrijden ontvangen de coaches/managers de tegenpartij.
 • Ruim voor aanvang van de wedstrijd verzamelt het team voor een teambespreking en het doornemen van de opstelling (zie verzameltijd). Tijdens de teambespreking staat de mobiele telefoon uit.
 • Voor de wedstrijd dient het volledige team, inclusief de keeper, warm te lopen. Na het warmlopen gaat het team inspelen.
 • Het officiële clubtenue is verplicht bij alle wedstrijden. Donkerblauw HC Zeewolde shirt, donkerblauwe broek of rokje en witte HC Zeewolde sokken.  Donkerblauwe (Zeewolde) truien zijn bij strenge koude toegestaan.
 • Als de tegenstander een gelijkend tenue draagt, moet men bij uitwedstrijden in een wit shirt spelen. Dit staat altijd bij het wedstrijdschema vermeld.
 • Het papieren wedstrijdformulier (indien nog gebruikt) moet voor de wedstrijd, ingevuld door beide partijen, aan de scheidrechters worden gegeven.
 • Niet volledig of niet correct ingevulde formulieren leveren de club een door de bond opgelegde boete op die door het team zelf betaald dient te worden. De gegevens van de wedstrijd, zoals wedstrijdnummer, zijn te vinden in het wedstrijdschema op de website.
 • Is het team over op een Digitaal Wedstrijd Formulier dan kunt u de handleidingen daarvoor vinden op de website > De club > Wedstrijdtafel.

Afgelastingen

Indien de weersverwachtingen of weersomstandigheden slecht zijn zal HC Zeewolde de hockeyvelden beoordelen op bespeelbaarheid. Hiervoor volgen wij de aanbevelingen van de KNHB. Bij zware regen, vorst, sneeuw en/of mist zullen we in de regel 2 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd de velden beoordelen. Mochten de veldkeuringsfunctionarissen een of meerdere velden afkeuren dan zullen zij zo snel mogelijk alle betrokkenen, o.a. de gast teams en de thuis teams, op de hoogte brengen. De veldkeuringsprocedure in de wintercompetitie geschiedt door de accommodatie commissie!
 
Rondom de wedstrijden
 • Het team, de coach en de manager van Zeewolde geven voor aanvang van de wedstrijd de scheidsrechters en het team van de tegenstanders een hand.
 • Beslissingen van de scheidsrechters worden niet in twijfel getrokken.
 • Door de spelers wordt absoluut geen commentaar op de scheidsrechters gegeven en grof taalgebruik wordt niet geaccepteerd.
 • Aan het einde van de wedstrijd bedanken de spelers hun tegenstanders door ze een hand te geven.
 • De aanvoerder geeft de scheidsrechters een hand om te bedanken.
 • De coach van Zeewolde bedankt de scheidsrechters en de coach van de tegenpartij.
 • De dug-out en het veld worden netjes achtergelaten.
 • De coaches van de thuisspelende 6-tallen dragen er zorg voor dat de goaltjes voor aanvang van de wedstrijd worden uitgezet en dat deze worden teruggezet in de daarvoor bestemde ruimte.
 • Na de wedstrijd nodigt de coach en/of aanvoerder de tegenpartij uit om iets te drinken in het clubhuis.
 • Vergeet niet om na het drinken alles (bekers etc.) even op te ruimen. De bardienst heeft het al druk genoeg.
 • Een verslag naar de site sturen wordt altijd erg gewaardeerd.
 • Alleen de spelers en teambegeleiders van de teams mogen zich binnen de omheining van het hockeyveld begeven.
 • Alle toeschouwers, ouders, broertjes en zusjes, moeten altijd achter de hekken van het hockeyveld blijven. Dit geldt ook voor de Jongste Jeugd wedstrijden.
 • Het is niet de bedoeling dat ouders zich vóór of tijdens de wedstrijd met de opstelling van het team of met de tactiek van de coach bemoeien. Het is ook niet de bedoeling dat ouders aanwijzingen gaan geven aan de spelers op het veld. De betrokkenheid van ouders wordt zeer gewaardeerd, maar dient bij aanmoedigen te blijven.
 • Een paar vuistregels voor ouders / toeschouwers: 
  • geen commentaar leveren op de scheidsrechters 
  • geen bemoeienis met de taken van de coaches 
  • alleen aanmoedigende uitingen richting de spelers.