slider06.jpg slider02.jpg slider01.jpg slider03.jpg slider05.jpg slider04.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Contributie

De contributies zijn als volgt vastgesteld:

Contributie seizoen 2020/2021
Categorie Leeftijd Contributie
Senioren
18 en ouder
€ 300,-
Junioren A
16 tot 18
€ 265,-
Junioren B
14 tot 16
€ 265,-
Junioren C
12 tot 14
€ 250,-
Junioren D
10 tot 12
€ 250,-
Junioren E
8 tot 10
€ 206,-
Benjamin/funky (4-6 jaar)
6 tot 8
€ 153,-
Semi-Speler (max 10 wedstrijden) / OJ'ers competitie

€ 223,-
Studentenlid hbo/wo*
€ 190,-
Studentenlid mbo*
€ 223,-
Trimleden
€ 157,-
Toeslag 1e lijns teams
€   30,-
Toeslag vrijwilligersbijdrage (per gezin)**
€   35,-
Zaalhockey
€   65,-
Administratiekosten per lid, indien geen automatische incasso
€   0,-
Gele kaart junior
€    7,50
Gele kaart senior
€  12,50
 
* Iemand die in aanmerking komt voor een studententarief is:
 
  • De actie om in aanmerking te komen voor een studentenlidmaatschap ligt bij het lid/student zelf. Hiervoor dient een collegekaart of daarmee vergelijkbaar bewijs overlegt te worden aan de ledenadministratie vóór 1 oktober van ieder jaar. Mbo studenten hebben uitstel voor indiening tot 15 november.
  • Na 15 oktober respectievelijk 15 november berekenen wij € 25,- administratiekosten voor overlegging van de collegekaart.
  • Na 1 december worden er geen aanvragen voor het studentenlidmaatschap in behandeling genomen.

** Toeslag vrijwilligersbijdrage
 
  • Geldt alleen als lid/ouder minder dan 30 uur vrijwilligerswerk per lopend seizoen doet.

De peildatum voor de leeftijd is 1 oktober.
 
De maximale contributie per gezin (exclusief zaalhockey) voor het seizoen 2020/2021 bedraagt €816,00.

Zonder automatische incasso: de betreffende leden ontvangen in november een contributienota, waarna betaling dient te geschieden door overmaking van het totaalbedrag aan contributie op de bank- of girorekening van de Hockey Club Zeewolde voor de uiterlijke betaaldatum (30 dagen na factuurdatum).

De contributie wordt verhoogd met € 10,- bij niet tijdige betaling. Indien na aanmaning(en) nog niet aan de verplichtingen is voldaan zal tevens een speelverbod worden opgelegd. Wordt vervolgens nog niet betaald, dan volgt royement. Royementen worden bij de KNHB gemeld, tevens wordt de vordering aan de incassobureau overgedragen. Het incassobureau berekent € 40,- incassokosten en rentekosten.

Automatische incasso is in 6 termijnen.
1e September 2020
2e Oktober 2020
3e November 2020
4e Februari (tevens zit hier ook de zaal contributie bij) 2021
5e Maart 2021
6e April 2021

Bij automatische incasso wordt maandelijks rond de 25-28 geïncasseerd.

Voor alle geïnteresseerden is er bij aarzeling of hockey de passende sport is, de mogelijkheid om enkele trainingen als proef mee te draaien. Na enkele gevolgde proeftrainingen zal de keuze voor al dan niet lidmaatschap gemaakt moeten worden.

Het rekeningnummer van H.C. Zeewolde is: NL51 RABO 0112530680