slider06.jpg slider05.jpg slider01.jpg slider03.jpg slider02.jpg slider04.jpg
Mijn Team
Jeugd
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Spelervolgsysteem

Hoe werkt het Spelervolgsysteem?

HC Zeewolde wil iedere speler met plezier laten hockeyen en dat hij/zij zich blijvend ontwikkeld. HCZ werkt ruim 10 jaar met een Spelervolgsysteem (SVS) waarmee jeugdspelers (vanaf E8 teams) tijdens het seizoen worden gevolgd. Door meerdere observaties wordt inzicht verkregen in talenten, kwaliteiten en ontwikkeling van elke speler. Het systeem vormt daarmee een hulpmiddel om op gestructureerde objectieve wijze tot indeling van spelers in teams te komen.

 
Wie doet wat?

TC Lijncoördinatoren
Deze coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de teams en de communicatie naar coaches en trainers. Zij verzorgen en bewaken de start en coordinatie o.a. door het verstrekken van de observatie formulieren aan trainers en coaches.
 
Coaches en trainers
Trainers en coaches wordt gevraagd hun observaties te delen (ontwikkeling en kwaliteiten van de spelers in verschillende spelsituaties). Hierbij worden ook sociale aspecten meegewogen. Ook kunnen zij talentvolle spelers aanmerken voor districts selectie.

Scouts
Onafhankelijke scouts observeren daarna roulerend de kwaliteiten en ontwikkeling van de jeugdspelers. De lijncoördinator stelt uiteindelijk, na veel inbreng van overleg en overleg met alle partijen, de concept indeling vast. Indien dit speelt, stelt de lijncoördinator ook vast wie op mogen komen voor districtsselectie.

Hoofdtrainer
De hoofdtrainer ontvangt tevens dit concept en levert separate input. Aanpassingen worden altijd in overleg besproken. Hierna sluit de lijncoördinator de observatierondes en stelt het definitieve concept vast.
 
Meet & Greet
De lijncoördinator presenteert aan het einde v/h seizoen het definitieve concept aan de coaches. Ook nu nog zijn wijzigingen mogelijk maar dat gaat altijd in overleg met betrokkenen.

Hierna stelt de lijncoördinator de definitieve indeling vast en wordt deze gepubliceerd op de website c.q. doorgestuurd naar de KNHB. De KNHB verzamelt van alle clubs uit onze regio de teamindelingen waarna de poule samenstelling en -indeling door de KNHB kan starten.

Criteria voor spelersindeling
Hieronder staan de globale criteria voor de spelersindeling in volgorde van relevantie (afgeleid van de KNHB):
 1. Leeftijd
 2. Kwaliteit
  • Tactisch inzicht
  • Mentaliteit
  • Conditie
  • Techniek
 3. Sociale cohesie
Voor lijnteams geldt sinds 2014 een toevoeging om de ontwikkeling van spelers en team gedurende het seizoen blijvend te faciliteren. Conditie en techniek moeten voor deze teams altijd in orde zijn. Selectie vindt daarom plaats op tactisch inzicht maar vooral op mentaliteit. Deze teams bestaan in principe uit een vaste kern met een 'flexibele schil' om sterk groeiende spelers de mogelijkheid te bieden zich door te kunnen ontwikkelen in/naar een hoger team.
 
Planning
Onderstaande planning is globaal, leidend blijft de KNHB planning welke elk seizoen kan verschillen.

Februari •Observaties & beoordeling door trainers & coaches
Maart/April   
•Observaties door scouts a.d.v. het volgen van een aantal competitiewedstrijden en indien nodig selectiewedstrijden
April
•Advies v.d. Scouts, discussie rondes tussen observatoren (scouts & hoofdtrainers)
Mei
•Lijncoördinator stelt het definitieve concept vast en legt dit voor aan de coaches. Hierna wordt de indeling definitief
Juni
•Wedstrijdcommissie communiceert de nieuwe indeling naar de KNHB. De lijncoördinator communiceert deze via de website naar coaches, spelers en ouders